Ο ΣΤΑΝ Live στο ΚΑΡΜΑ στην Λευκάδα…!‌‌

live εκδήλωση στο KARMA της Λευκάδας…!
20 Ιουλίιου
Ο ΣΤΑΝ Live στο ΚΑΡΜΑ στην Λευκάδα…!
Res 6944853530 & 6948823330.‌‌